TYNKKYLÄNMÄEN TIE VAIHEITA

Anttola - Kerimäki - Simpala -kyläkirjasta (1988) osion kirjoittanut Eero Hirvonen


Tynkkylänmäen tiehankkeisiin jouduttiin paneutumaan vuonna 1945 tien huonon kunnon ja sen asiallisen hoidon järjestämisen vuoksi.  Tien korjaaminen talkootyönä ei kiinnostanut läheskään kaikkia tienkäyttäjiä.  Tievarsimaat olivat karjan laidunmaita,  eikä kukaan suostunut laittamaan aitoja tienvarsiin.  Portteja oli rakennettu tien poikki noin 3,5 kilometrin osuudelle yhteensä 11 kappaletta.  Tietä käytettiin päivittäin maidonkuljetukseen Silvolan asemalle,  kaupoillakäyntiin,  mylly- ja sahausmatkoihin,  postinkuljetukseen jne.  Portit tietenkin häiritsivät ja veivät kulkijoiden aikaa.

Kun vapaaehtoinen hankaluuksien poistaminen ja tienkorjaus eivät sujuneet,  päätettiin anoa tietä viralliseksi tieksi.  Tynkkylänmäen tieosakkaista,  joita erillisen luettelon mukaan oli 24,  saapui ensimmäiseen kokoukseen 13.  Tiehankkeiden asiantuntijaksi oli kutsuttu tiemestari Erkki Saarentaus Punkaharjulta.

Tieyksikkölaskelman valmistuttua pyydettiin jälleen tiemestarin apua tiepohjan punnitukseen ja kustannusarvion tekoon.  Tiemestari Pentti Huttunen hoiti tehtävän joulukuuksi 1954.  Näin oli kaikki asiapaperit kunnossa valtion ja kunnan avustuksien anomista varten.

Monien vaiheiden ja välillä hyvinkin hankalien vastoinkäymisten ja riitojen jälkeen saatiin hanke valmiiksi.  Tie luovutettiin 30. päivänä syyskuuta 1963.
 
Powered by Smart Kotisivutyökalu