MAASEUTUNAISET RY:N SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Silvola-Anttolan maaseutunaiset ry, joka toimii rekisteröitynä yhdistyksenä osana valtakunnallista maa- ja kotitalousnaisten järjestöä.
Kotipaikka on Kerimäen  kunta ja toimialueena Kerimäen, Anttolan, Tihviin ja Simpalan kylät.
Yhdisys on Kerimäen maaseutuseuran jäsen ja yhdistystä palvelee Etelä-Savon maa- ja kotitalosunaisten piirikeskus.


2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on koota maaseudun naiset toimimaan aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi, ammattitietojensa ja -taitojensa kehittämiseksi sekä kylä/asuinyhteisönsä hyväksi.


3§ Tarkoituksen toteuttaminen

1. Ylläpitää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuun tunnetta ja edistää maaseudun naisten välistä kanssakäymistä.

2. Ylläpitää ja kehittää maaseudun kulttuuriperinteitä ja -palveluja.

3. Kannustaa jäseniään kehittämään itseään maaseudun elinkeinotoiminnassa, kotitaloudessa, maiseman- ja ympäristönhoidossa.

4. Toimeenpanee kokous- ja opintotilaisuuksia, kilpailuja, retkeilyjä, näyttelyitä ja juhlia.

5. Hankkii jäsenten käyttöön koneita, työvälineitä ja laitteita sekä edistää muita yhteishankintoja.

6. Osallistuu maaseudun naisia ja maaseutua kehittävään, yhdistyksen tarkoitukseen liittyvään hanketoimintaan.

7. Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä toimii, kylä/asuinyhteisön taloudellisen ja henkisen toiminnan edistämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi.

8. Voi perustaa rekistöröimättömiä jaostoja erityistarpeiden toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä omistaa kiinteistöjä, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä sekä pitää majoitus-, kahvila- ja ravintolaliikettä, kutakin yhdessä paikassa.  Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaisen luvan.  Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.  Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton
 
Powered by Smart Kotisivutyökalu