SILVOLAN MARTTAYHDISTYS R.Y.

Anttola-Kerimäki-Simpala kyläkirjasta (1988) osion kirjoittanut Tuulikki Nousiainen

Savo-Karjalan Marttapiiriliitto suunnitteli perustaa uusia yhdistyksiä ja otti yhteyttä kotitalousteknikko Tyyne Reijulaan,  niinpä hänen ehdotuksestaan sitten syntyi Kerimäen Silvolan Marttayhdistys vuonna 1963.  Seuraavassa pöytäkirja perustavasta kokouksesta:

PÖYTÄKIRJA tehty marttayhdistyksen perustavassa kokouksessa,  joka pidettiin Kerimäen Silvolassa Eero Laamasella joulukuun 3. päivänä 1963.

1. §
Toiminnanjohtaja Lea Aalto selosti marttatyötä,  jonka jälkeen keskusteltiin.

2. §
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin toiminnanjohtaja Lea Aalto,  sihteeriksi kotitalousteknikko Tyyne Reijula sekä pöytäkirjan tarkastajiksi rouvat Linda Siikanen ja Irja Laamanen.

3. §
Kokoukselle luettiin marttayhdistyksen säännöt ja sen jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa paikkakunnalle marttayhdistys.

4. §
Marttayhdistyksen perustaviksi jäseniksi ilmoittautuivat:
rouva Toini Rajansalo
"          Aili Laamanen
"          Irja Rajansalo
"          Liisa Depner
"          Helmi Puronaho
"          Pirkko Pakarinen
"          Linda Siikanen
"          Irja Laamanen
neiti    Irja Laamanen

5. §
Perustetun marttayhdistyksen nimeksi päätettiin panna Kerimäen Silvolan Marttayhdistys r.y.

6. §
Jäsenmaksu suuruudeksi päätettiin 1 mk.

7. §
Kerimäen Silvolan Marttayhdistys on yhteydessä Marttaliittoon Savo-Karjalan Marttapiiriliiton kautta.

8. §
Yksimielisesti hyväksyttiin marttayhdistyksen säännöt.

9. §
Kerimäen Silvolan Marttayhdistyksen johtokuntaan valittiin:
rouva Linda Siikanen
"          Helmi Puronaho
"          Irja Laamanen
"          Pirkko Pakarinen
"          Aili Laamanen
"          Irja Rajansalo
"          Toini Rajansalo
"           Liisa Depner

10. §
Puheenjohtajaksi valittiin Linda Siikanen, varapuheenjohtajaksi rouva Helmi Puronaho.  Sihteeriksi rouva Irja Laamanen,  rahastonhoitajaksi rouva Pirkko Pakarinen.

11. §
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin osuuskaupanhoitaja Viljo Pakkanen ja rouva Lahja Pakkanen,  varatilintarkastajiksi kauppias Eino Kinnunen ja rouva Anna Kinnunen.

12. §
Jäsenmaksujen kerääjiksi valittiin Liisa Depner ja Aili Laamanen sekä rahastonhoitaja Pirkko Pakarinen.  Päätettiin että postin ottaa vastaan puheenjohtaja Linda Siikanen.

13. §
Varsinaiseksi edustajaksi piiriliiton vuosikokoukseen valittiin rouva Linda Siikanen ja varaedustajaksi rouva Irja Laamanen.

14. §
Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja päätettiin pitää marttailtoja joka toinen keskiviikko.  Ensimmäisen kerran marttailta pidetään Siikasella keskiviikkona joulukuun 18. päivänä klo 18.30.  Toimintasuunnitelman tarkempi laatiminen jätettiin johtokunnan tehtäväksi.

15. §
Laadittiin vuoden 1964 talousarvio:

Tulot:            Menot:  
Jäsenmaksut   25:00         Jäsenvero      -
Marttailtatulot          50:00         Posti ja puhelin               5:00
Arpajaistulot   25:00         Edustus   25:00
  100:00          Kurssit   12:00
             Satun.menot     8:00
              Säästö   50:00
      100:00

16. §
Laadittiin ja allekirjoitettiin marttayhdistyksen perustamissopimuskirja.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tyyne Reijula                        Lea Aalto

Pöytäkirja on tarkastettu ja olemme sen oikeaksi todistaneet.

Linda Siikanen                    Irja Laamanen

                            Silvolassa 9.1.1964


Tältä pohjalta lähti toimintaan Kerimäen Silvolan Marttayhdistys r.y.  Vuosikertomus vuonna 1964 ilmoittaa jäsenmääräksi 25,  joista alle 16-vuotiaita 3.  Perustajajäsen ja johtokunnan jäsen Liisa Depner oli vuoden alussa muuttanut pois paikkakunnalta,  hänen tilalleen johtokuntaan valittiin Jenny Muhonen.

Yhdistys alkoi toimia heti vilkkaasti,  sitä osoittaa neljä ruuanlaittokurssia mm.  uuniruoka-, perunahiutale-, omenatuoremehu- ja vihannesruokakurssit.  Retkiäkin oli jo ensimmäisen toimintavuoden alussa tehty lähipaikkakunnan nähtävyyksiin ja joka toinen viikko kokoonnuttu marttailtaan.  Vuonna 1965 tammikuun 14. päivänä on kirjattu vuosikokouksessa 19.§ "Päätettiin, että marttailloissa ei saa tarjota kuin yhtä lajia kahvileipää (paitsi pikkujoulussa),  ken rikkoo sääntöä,  saa maksaa 5:- sakkoa yhdistyksen kassaan."  Ehkäpä tarjoilu oli mennyt liian runsaaksi,  kun em. pykälä täytyi pystätä.  Ei ole tullut tietooni,  oliko sakon saajia eli maksajia yhdistyksen rahalippaaseen.

Ensi kerran mainitaan kesäkuun 2. päivänä 1966 marttojen olleen siivoustalkoissa vanhankirkon ja hautausmaan alueella.  Paikalla on ollut 6 innokasta talkoolaita ja Jenny Muhonen on tarjonnut päätteeksi kahvit.  Yhdistyksellä oli Kuusamossa kummiperhe ja esimerkiksi vuonna 1969 oli tälle perheelle lähetetty 2 pakettia.  Perhe oli silloin kuusi-heninen.

Opintokerho perustettiin vuonna 1973.  Kerhoon kuului 12 jäsentä,  opintoaiheena oli julkaistu Terveydeksi.  Esitelmiä ja alustuksia olivat pitämässä mm. tohtori Anja Kolkka,  terveydenhoitaja Hilkka Matilainen ja seurakuntasisar Anja Kovanen.  Kodin tapaturmista piti alustuksen terveydenhoitaja Maiju Kosonen ja terveellisestä ravinnosta konsulentti Seija Riikonen.  Opintokerho oli kokoontunut 12 kertaa.  Kerhoinnostus oli vallannut mielet ja niinpä toiminnanjohtaja Lea Aalto kävi perutamassa kerhon nimeltä "Silvolan Simpsakat",  opintoaiheena oli "Pullukat solakaksi",  pöytäkirjoissa ei kerrota miten tämä kerho tuotti tulosta painonpudotuksen puolella,  mutta kuulemani mukaan terveellisempiin ruokatottumuksiin se opetti.  Opintokerhoja jatkettiin sitten myöhempinäkin vuosina ja aiheena mm.  Koti ja Ympäristö.  Kursseja pidettiin joka vuosi useita,  ne liittyivät ruokatalouteen ja piha- ja puutarhanhoitoon.

Kesä oli retkeilyjen aikaa.  Oli tutustumista Hytermän saareen,  retki Saukonsaareen marttojen vieraaksi,  Rauhanlinnaan tutustuminen,  Tuotteella käynti,  Sanomalehti Itä-Savossa käynti,  muutamia mainitakseni.  Sitten tuli toimintaan mukaan jokavuotinen käynti SOS-lapsikylässä Punkaharjulla.  Käynti tapahtui joulun edellä.  Sinne oli neulottu monenlaista päällepantavaa ja paketti sisälsi vielä ruokatarvikkeitakin.

Martat osallistuivat lumppujen keräys- ja lastaustalkoisiin,  ja niin oli lastattavaa lumppua 3.000 kg yhdistyksen alueella,  mikä on hyvä saavutus.  Keräilyaika oli 1975 toukokuussa.

Pitkän iän pidot  i  ja myöhemmin  II  järjestettiin neuvonnaksi terveisiin ruokatottumuksiin.  Niillä oli hyvä yleisömenestys.  Toiminta laajeni ja vuonna 1979 valittiin yhdistykselle Kuntomartta.  Kuntomartan johdolla oli liikuntaa ja voimistelua.  Myöhemmin valittiin Puutarhamartta ja Terveysmartta.  Kaikki saivat piiriliiton kautta oman alansa koulutusta ja toivat sitä sitten kentälle.  Yhdistys oli saanut hieman varoja kokoon,  niillä oli ostettu 50 paria kahvikuppeja ja niitä vuokrataan tarvitseville.  Vuosien saatossa oli marttayhdistyksen säännötkin muuttuneet ja esimerkiksi johtokunnasta oli tullut hallitus.  Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä.

Perustamisesta lähtien on puheenjohtajana olleet:
Linda Siikanen 1963-1966
Helmi Kovanen 1967-1974
Jenny Muhonen 1975-1978
Tuulikki Nousiainen 1979-1984
Sinikka Vatanen 1985-

Sihteereinä ovat olleet:
Irja Laamanen 1963-1968
Aili Laamanen 23.10.1968-17.1.1969
Pirkko Pakarinen 1969-1972
Maila Hirvonen 1973-1983
Terttu Redsven 1984-1987
Seija Malinen 1985-

Hallitukseen valitaan henkilöt kahdeksi vuodeksi kerrallaan eli joka toinen vuosi on vaalivuosi.  Rahastonhoitajana on koko ajan toiminut Toini Rajansalo.

Silvolan marttayhdistys on ottanut osaa piiriliiton tapahtumiin esimerkiksi osallistumalla Savonlinnan Oopperajuhlien aikaan Riihisaaressa rantakalan keittoon ja tarjoiluun,  samoin kesällä Savonlinnan torilla martta-tapahtumiin ja neuvontaan.  Tervehdyskäynnit Kerimäen vanhustentalolla ja vanhainkodilla on tehty ohjelman, kahvin ja leivonnaisten kera.  Paikallisliiton järjestamiin kursseihin ja retkiin on osallistuttu vilkkaasti.  Sitten vielä mainittakoon Marttojen valtakunnalliset teemavuodet,  se on ollut aiheena vuoden aikana useammassa kokoontumisessa ja sen pohjalta on virinnyt ja rönsyillyt runsas keskustelu..  Vuonna 1987 teemavuoden nimenä oli "Avoimesti yhdessä".

Yhdistys toimii paikkakunnalla vireänä ja toivotaan näin jatkossakin olevan.

 
Powered by Smart Kotisivutyökalu