OI, MUISTATKO VIELÄ SEN VIRREN  -   MUSIIKKIHARRASTUKSEN PITKÄT PERINTEET

Anttola - Kerimäki - Simpala -kyläkirjasta (1988)  osion kirjoittanut Eero Hirvonen

Hengellisen kuorolaulun ja kirkkokuoron vaiheita Kerimäellä 1895-1985

Kirkkokuoron perustaminen Kerimäellä liittyy läheisesti valtakunnallisiin  ja alueellisiin kirkkolaulutapahtumiin.  Hiippakuntamme kanttoreilla heräsi vuoden 1925 Kirkkolaulujuhlilla ajatus järjestää kirkkolaulujuhlat myös Etelä-Savossa.  Niinpä Etelä-Savon ensimmäiset Kirkkolaulujuhlat päätettiin pitää  jo seuraavana vuonna eli 1926 Savonlinnassa.  Näille Kirkkolaulujuhlille osallistumista varten seurakuntamme silloinen kanttori Anton Nurmela aloitti kuoron kokoamisen syksyllä 1925 Silvolan kansakoululla.  Koulupiirissähän oli hengellisen laulun opetusta ja jonkinlaista kuorotoimintaa pidetty vireillä kahden perättäisen  kansakouluopettajan,  Fanni Hypènin ja Alma Maneliuksen toimesta jo vuodesta 1895 alkaen. 

Seurakunnan kanttorin tullessa kuoronjohtajaksi 1925 lisääntyi naislaulajien lukumäärä ja miehet tulivat kuoroon mukaan.  Laulajia oli tuolloin kaikkiaan 25.  Kuoron perustamiseta ei tehty pöytäkirjaa eikä ilmoitusta ylemmille tahoille.  Kanttori asui Kerimäen kirkonkylässä.  Hevonen,  sukset,  jalkapatikka,  linja-auto ja kersällä polkupyörä olivat ne kulkuneuvot,  joilla kanttori saapui kuoron harjoituksiin.  Harjoitukset olivat kahden viikon välein enimmäkseen sunnuntai-iltapäivisin.

Harjoiteltavien laulujen nuotteja saatiin 5 kappaletta.  Ne jaettiin siten,  että kanttorille jäi yksi ja kullekin äänelle annettiin yksi kappale.  Sen sai äänensä paras laulaja tai toisia laulajia harjoittamaan pysytyvä kuorolainen.  Toiset saivat nuottien ja kirjoitustaidon harjoittelemiseksi kopioida nuotit ja sanat omiin vihkoihinsa kotona harjoittelua varten.  Monilla oli kotona harjoittelun tueksi jonkinlainen soitin.  Julkinen ja säännöllinen kuorotoiminta oli alkanaut.

Ensimmäinen esiintyminen oli advettisunnuntaina 1925,  jolloin kuoro lauloi kirkossa Hoosianna -hymnin.  Tällöin kuoroa alettiin kutsua kirkkokuoroksi.  Siihen oli aihettakin,  koska se sai laulaa kirkossa muun seurakunnan hiljaa kuunnellessa,  ja johtihan kuoroa seurakunnan kanttori.

Ensimmäiset Etelä-Savon kirkkolaulujuhlat järjestettiin Savonlinnasssa kesäkuun 6. päivänä 1926.  Etelä-Savon alueeseen kuului kaikkiaan 20 seurakuntaa.  Mutta ensimmäisille laulujuhlille osallistui ainoastaan Kerimäen,  Mikkelin,  Rantasalmen ja Savonlinnan kirkkokuorot.  Juhlakuoro lauloi Kerimäen kanttorin johdolla Grellin "Herra, sun armos ulottuu",  Granaholmin "Saapuos siivillä aamun"  ja  Leppäsen "Kiitos nyt Herran".  Näin on merkitty aikakirjoihin Kerimäen kirkkokuoron olemassaolo.  Sen rekisteröinti Yhdistysrekisteröintivirastoon on tehty vuonna 1948.  Etelä-Savon toiset kirkkolaulujuhlat järjestettiin Mikkelissä 2. - 3. päivinä kesäkuuta 1928.  Tällöin Kerimäen kirkkokuorossa oli 28 laulajaa.  Tältä ajalta on kuoron ensimmäinen valokuva ja siihen liittyvä nimiluettelo.

Kuorossa oli seuraavat henkilöt:  Anton Nurmela,  Hilja Tynkkynen,  Sally Qvintus,  Helvi Leinonen,  Helvi Seppänen,  Alba Pääkkönen,  Hertta Qvintus,  Kaino Qvintus,  Jenny Putkonen,  Alma Manelis,  Anja Seppänen,  Helmi Putkonen,  Jenny Nousiainen,  Martta Hirvonen,  Aimo Kukkonen,  Olavi Leinonen,  Antti Sihvonen,  Jalmari Kosonen,  Väinö Kukkonen,  Uuno Yletyinen,  Heikki Nousiainen,  Viljam Tynkkynen,  Heimo Kukkonen,  Pekka Kupiainen,  Paavo Hirvonen ja Yrjö Andersson.
Kuorossa olivat myös Rauha Andersson,  Helmi Kosonen,  Alli Pesonen ja Vappu Friman.

Kerimäen kirkollisista ilmoituksista luettiin 25.9.1968:  "Kirkkokuoron harjoitukset alkavat 27.9. klo 19 talvikirkossa,  Silvolassa ei harjoituksia."  Tällöin jäi Silvolan silloisesta 24 kuorolaisesta pois 19 laulajaa.  Kirkonkylässä pidettyihin harjoituksiin tuli uusia laulajia ja uusista kylistäkin.  Kuoroharjoitukset tulivat jokaviikkoisiksi ja laulajia oli noin 30-40.

Kuoroa on sen kuutenakymmenenä toimintavuotena johtaneet seuraavat henkilöt:
Anton Nurmela 1925-1952
Juho Hienonen 1952-1965
Esa Sartema 1965-1967
Viljam Tilli 1967-1971
Matti Moilanen 1972-1981
Pirkko Vuoti 1981-1982
Juha Ruostila 1983-1984
Seppo  Malinen 1984-1985

Kuoron vara- ja väliaikaisina johtajina ovat toimineet:
Pekka Kupiainen Silvolassa 1925-1967
Kirsti Kettunen ja
Ritva Kiiskinen
1968-1986

Kuoro on osallistunut Etelä-Savon kirkkolaulujuhliin 30 kertaa,  joista kahdet on pidetty Kerimäellä,  hiippakunnallisiin 3 kertaa,  joista yhdet on pidetty Kerimäellä ja valtakunnallisiin 10 kertaa.  Rovastikunnallisiin on osallistuttu muutaman kerran ja oma seurakunnan tilaisuuksia on pidetty vuosittain 20-25 kertaa.  Kuoro sai oman lipun vuonna 1968.  Sysäys lipun hankkimiselle saatiin,  kun tirehtööri Juho Hienosen perikunta teki 18.3.1966 lahjoituksen lippurahaston pääomaksi.  Tätä ennen ei kuorolla ollut minkäänlaista rahastoa eikä taloudellista kirjanpitoa.  Nuotitkin,  joita kuorolaisille jaettiin, olivat Kerimäen seurakunnan omaisuutta.  Samoin seurakunta hyvityksenä kuorolaisille kustansi junamatkat valtakunnallisiin juhliin niin sanotuissa härkävaunuissa ja lyhyemmillä matkoilla käytettiin kuorma-auton avo-  tai koppilavoja.  Viime vuosikymmenillä ajettiin linja-autolla.

Näin on hengellisen kuorolaulun ja kirkkokuoron toiminta jatkunut 1895 lähtien.  Laulun sanoma on virvoittanut niin laulajaa kuin toivottavasti kuulijaakin.  Siksi edelleenkin "Laulakaa riemuin kaikki maa,  kirkkaus suuri saavuttaa.  Hyvyyttäs saamme julistaa,  armoas laulain kuuluttaa."


Laulu ja musiikkiharrastus Silvolan seudulla

Kun koulutyö alkoi 1895 Anttolan,  Kerimäen-  ja Simpalan kylissä,  aloitti ensimmäinen opettaja Fanny Hypèn myös lauluharrastuksen,  hengellisten laulujen äänissä harjoittelun.  Hypèn innoitti oppilaitaan musiikkiin lauluryhmässä ja mukana olleet äidit antoivat myös tukensa lapsilleen.  V. 1913 valmistui uusi koulutalo ja koulupiirin nimeksi vakiintui Silvolan koulupiiri.  Opettajaksi tuli Alma Manelius,  hänkin tarmokas opettaja.  Manelius jatkoi vakaumuksensa pohjalta hengellistä laulu- ja kuorotoimintaa,  kunnes syksyllä 1925 Kerimäen seurakunnan kanttori Anton Nurmela otti tehtäväkseen kuoron kokoamisen ja johtamisen.  Tällöin tuli kuoroon miehiäkin mukaan.  Silvolan koulupiirin kolmesta kylästä laulajia kokoontui seuraavasti:

Anttolan kylästä 1 sopraano,  Kerimäenkylästä 10 sopraanoa,  4 alttoa,  2 tenoria,  7 bassoa,  Simpalan kylästä 1 tenori.  Harjoituksissa kävijöitä oli noin 25.  Jokaisesta ääniryhmästä löytyi oman ryhmänsä äänen harjoittaja:  sopraanosta Alma Manelius,  altosta Alli Pesonen,  tenorista Viipurin musiikkiopiston kirkkomusiikkilinjan opiskellut Pekka Kupiainen ja bassosta Väinö Kukkonen.  Kuorotoiminta jatkui suunnilleen tämän suuruisena Silvolan koulun opettajainkin vaihtuessa.  Laila ja Aku Väisänen oli kyvykäs ja innokas pariskunta.  He jatkoivat toimintaa vuoteen 1968,  kunnes siirtyivät Savonlinnaan asumaan.

Vuonna 1968 siirrettiin kirkkokuoron harjoitukset Silvolasta kirkonkylälle.  Siitä seurasi,  että moni tämän seudun laulaja lopetti harrastuksensa.  Vireää ja monipuolista musiikinharrastusta oli kylällä ollut muutoinkin 1930-luvulla,  jolloin sekakuorokin toimi vs. kanttori Pekka Kupiaisen johdolla.  Kuoroharrastuksen lisäksi harrastettiin soittamista ja soittimien tekoa.  Jousiseitsikolla oli neljä omatekoista viulua ja sello.  Soittimet olivat Kerimäen maatalousnäyttelyssä käsityöosaston pöydällä palkittuina nähtävänä,  mutta kesken näyttelyn ne jouduttiin hakemaan välillä pois,  kun seitsikolla oli esiintyminen nimismiehen maaherralle tarjoamilla juhlapäivällisillä.  Soittajia riitti muihinkin tarkoituksiin.  Työväentalolla oli oma orkesteri,  Polero,  samoin seurojentalolla oma yhtyeensä.  Tällä vuosikymmenellä oli melkein joka talossa soittimia mandoliineista ja kanteleesta pianoon ja flyygeliin saakka,  eivätkä ne olleet joutavina vaan käytössä.

Silvolan koulun lakkauttamisen jälkeen siirtyivät kuoro-  ja musiikkitoiminnat paria vuotta myöhemmin Anttolan koululle.  Kansalaisopiston toimesta ja johtamassa kuoroa ovat olleet Seppo Lehtokangas,  Matti Pulli  ja Matti Moilanen.  Soittajia on ohjannut Kalle Salmela.

 
Powered by Smart Kotisivutyökalu