MAASEUDUN NUORTEN LIITON SILVOLAN PAIKALLISOSASTO

Anttola - Kerimäki - Simpala  -kyläkirjasta (1988)  osion kirjoittanut Esko Mielonen

"Ei ole suinkaan samantekevää,  kuinka nuoriso suhtautuu yhteiskuntaan.  Sen mielenkiinto on pyrittävä herättämään ja juuri sitä silmälläpitäen on tämä MNL:n toiminta hyvin kasvattavaa ja suuriarvoista."

Nämä ovat toiminnanjohtaja Yrjö Vornasen lausumia sanoja eräässä nuorten syyskokouksessa 1950-luvulla.  Elettiin vielä vireän aatteellisen toiminnan aikaa ja Santeri Alkion jättämä henkinen perintö kyti voimakkaana maaseudulla.

Maaseudun Nuorten Liiton Silvolan paikallisosasto perustettiin Anttolassa,  Herttualan tilan avarassa tuvassa 14. marraskuuta 1951.  Osastoa ei voitu rekisteröidä perustamisvuonna  (rekisteröitiin vasta 1957),  koska "isäosastoa",  Maalaisliiton paikallisosastoa,  ei ollut vielä paikkakunnalla.  Se perustettiin vuonna 1956,  mutta jo vuoden 1953 kunnallisvaaleihin oli tehty aktiivista vaalityötä puolueen ehdokkaiden hyväksi sillä tuloksella,  että maalaisliiton vaaliliitosta saatiin läpi kunnanvaltuustoon Juho Kosonen  ja  Einar Mielonen.  Seuraavissa vaaleissa nuorillakin oli jo oma ehdokkaansa.

1950-luvun alkupuolella MNL:n paikallisosaston toiminta painottui tupailtojen ja opintokerhojen suuntaan.  Pöytäkirjat noilta ensimmäisiltä vuosilta on hukassa,  mutta kirjoittajankin muistin mukaan tuvat olivat aivan täynnä nuorisoa ja varttuneempaakin väkeä.  Joku kynäniekka sai tehtäväkseen kirjoittaa pakinapöytäkirjaan kuvauksen tilaisuudesta,   seuraavalla kerralla se luettiin.  Muu ohjelma koostui yleensä erilaisista piirileikeistä,  musiikista ja puheista.

1950-luvun loppupuolella toiminta sai uusia muotoja.  Silloin käynnistyi sosiaalinen työ,  mikä käytännössä tarkoitti erilaista talkootyötä,  kuten polttopuiden katkomista ja pilkkomista vanhuksille.  Vuonna 1957 tekivät Eetu Kinnunen  ja  Lasse Mielonen suuritöisen kotiseutututkimuksen osaston toimeksiannosta.  Paikallisosaston jäsenet suorittivat eriasteisia yhteiskuntatiedon tutkintoja,  osallistuivat järjestökursseille  ja  kokoustekniikkakilpailuihin.  Ilmestyipä Keski-Saimaan myymälän tontille pyöreä ilmoitustornikin nuorten rakentamana.

Noina vuosina toimi Maija-Liisa Kinnusen ja Onni Reijulan ohjaama näytelmäkerho sekä tanhukerho,  jota pyörittivät Tuija Syrjänen  ja  Eetu Kinnunen,  Erkki Kinnunen toimi lentopallojoukkueen kapteenina,  pöytätenniskerho puolestaan oli Eero Kirmasen vastuulla.  Kilpailutoiminta oli hyvin monipuolista;  yleis-  ja  hiihtourheilusta metsänleimaukseen,  esittävästä taiteesta pohjoismaiseen tietokilpailuun.  Kun vielä lisätään säännöllisesti pidetyt tupa-  ja jäsenillat,  joissa myös raittiusasia oli esillä,  meillä onkin jonkinlainen kuva noilta 1950-luvun kiihkeän toiminnan vuosilta.

1960-luvulla vastuu toiminnasta oli siirtynyt jo kokonaan uusille voimille.  Innostusta riitti vielä jonkin aikaa.  Vielä pidettiin talkoita,  ohjelmakursseja,  urheilu-  ja  tietokilpailuja tupailloista puhumattakaan.  Jäsenlehteäkin toimitettiin jokunen numero.  Sitten porukka alkoi hajota:  mentiin ammattikouluihin tai muutettiin kokonaan paikkakunnalta leveämmän leivän toivossa.

MNL:n Silvolan paikallisosaston toiminta loppui vuonna 1966.  Elvytysyritykset toiminnan uudelleen käynnistämiseksi eivät onnistuneet.

Vuonna 1957 perustettu Vesaisten kerho jatkoi 1970-luvulle saakka.  Mainittakoon,  että vuonna 1972 perustetun Vesaisten Kerimäen pitäjäosaston puheenjohtajana toimi vuuoteen 1978 saakka työnjohtaja Kalle Matilainen.  Myös emännät Tuula Laamanen ja Anneli Kosonen ovat toimineet 1970-  ja  1980-luvulla Vesaisten piiri-  ja pitäjäosastoissa.

MNL:n Silvolan paikallisosaston toimihenkilöt:

Puheenjohtajat:  Reijo Nousiainen,  Eetu Kinnunen,  Tuija Syrjänen,  Esko Mielonen  ja  Pekka Ruuth.
Sihteerit:  Raisa Nousiainen,  Eetu Kinnunen,  Eeva Seppänen  ja  Liisa Ruuth.
Rahastonhoitajat:  Yrjö Putkonen,  Esko Syrjänen  ja  Ossi Juuti
 
Powered by Smart Kotisivutyökalu