ANTTOLAN SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA

Lataa tästä kyläsuunnitelma!

VERKOSSA KIRJOITETTUA

- Itä-Savo 7.5.2010
- Puruvesi 7.6.2010
- Järvi-Suomen kylät 5.7.2010
- Etelä-Savon radio 16.9.2010
- Itä-Savo 19.9.2010
- Itä-Savo 30.11.2010
- Itä-Savo 5.5.2011
- Puruvesi-lehti 5.5.2011

Hanketta rahoitti Piällysmies ry ja se toteutettiin 1.5.2010 – 30.6.2011.

 

HANKKEEN TYÖRYHMÄ

Marja-Leena Hasselqvist (Anttolan seudun kyläyhdistys ry, pj)
Tyyne Eronen (Anttolan seudun kyläyhdistys ry. siht.)
Arja Pitko (Silvola-Anttolan maaseutunaiset ry, siht.)
Tuukka Suomalainen (Voimistelu ja urheiluseura Nousu ry)
Heikki Mielonen (yrittäjä)
Esko Mielonen (kylähistoria)
Eila Niiranen (Kerimäen seurakunta)
Minna Kähkönen (Anttolan koulu, uuskyläläinen)
Ari Lybeck, vapaa-ajanasukkaiden edustaja
Juho Männistö, nuorisojäsen
Hanna Hirvonen, nuorisojäsen

TIIVISTELMÄ HANKKEESTA

Hankkeessa luotiin kasvavalle kyläyhteisölle eli Kerimäen Anttolan seudun kylille kyläsuunnitelma, jossa kartoitettiin kyläyhteisön nykytilanne ja tehtiin kehittämissuunnitelma kyläläisten toiveiden pohjalta. Kyläsuunnitelma antaa mahdollisuuden kylien kehittämiseen laaja-alaisesti ja järjestelmällisesti. Kyläsuunnitelmaan tarvittavat tiedot kerättiin järjestämällä kyläkysely ja yleisötilaisuuksia. Lisäksi hyödynnettiin yhteistyötahoja. Kyläsuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti tulevaisuudessa, jolloin se toimii aktiivisena kehittämisen työkaluna ja kyläläisten tehokkaana tahdonilmaisun ilmentäjänä.

Hankkeessa perustettiin lisäksi nämä kotisivut.

Hankkeen vaikutuksesta ja kyläsuunnitelmaprosessin myötä kyläläisten yhtenäisyyden tunne vahvistui ja yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyi. Pitkäjännitteinen suunnittelu nostaa kyläyhteisön profiilia. Lisäksi viestintä, näkyvyys ja vuorovaikutus paranevat kotisivujen myötä.
 

KYLÄSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

1. Selvitys lähtötilanteesta, mm.
o    Asukasprofiili (kotitalouksien määrä ja koko, ikä, työmarkkina-asema, työssäkäyntikunta)
o    Kylällä toimivat yritykset (määrä, koko, palvelut/tuotteet, kasvutavoitteet)
o    Kylällä toimivat yhdistykset (määrä, palvelut)
o    Kylällä toimivat muut palvelut
o    Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet
o    historialliset kohteet
2. Tulevaisuuden kehittämistoiveet ja tavoitteet
o    Mitä tavoitteita ja kehittämistoiveita on kyläläisillä, alueella toimilla yrityksillä ja yhdistyksillä?

TIEDONKERUU

o    Kyläkysely joka talouteen, yritykseen ja yhdistykseen sekä vapaa-ajanasukkaille / muualla asuville kiinteistönomistajille. Lomake myös internetissä mahdollisuus täyttää
o    Yleisötilaisuudet
o    Nuorille myös oma kuulemistilaisuus
o    Olemassa olevat tiedot, tilastot ja rekisterit (mm. kunnasta)
o    Hankkeen aikana muissa yhteyksissä tulevat tiedot

HANKKEEN VAIHEET

-    Touko-kesäkuu 2010:
o    Hankkeesta tiedottaminen
o    Ensimmäinen yleisötilaisuus: Tilaisuus pidettiin to 10.6.2010 Nousulassa
o    Kotisivujen julkaisu: Kyläsivut julkaistiin 30.6.2010
.
-    Lokakuu 2010-tammikuu 2011:
o    Tiedonkeruu eli kyläkysely ja muun tiedonkeruun yhteenveto:  Kyläkysely järjestettiin 18.10.-14.11.2010. Vastauksia saapui 179 kpl. Kyläkyselyitä jaettiin yhteensä n. 500 eli karkea vastausprosentti on 35,8 %. Kerimäen yläkoulun anttolalaisista oppilaista vastasi reilut 30 oppilasta netin kautta (sis. vastausprosenttiin). Anttolan koulun 1-6 lk oppilailla (yht. 93 oppilasta) oli vastaamismahdollisuus kouluvierailulla to 18.11. suullisesti ja kuvataidetöiden avulla. Kyläsuunnitelma-hankkeeseen liittyvän kyläkyselyn tulokset esiteltiin Nousulassa sunnuntaina 28.11.2010 
 
 -    Helmi-huhtikuu 2011:
o    Aineiston kokoaminen kyläsuunnitelmaksi: Hanketyöryhmä työsti kyläkyselyn vastauksia joulukuu 2010 - maaliskuu 2011 välisenä aikana. Työstämistä sai seurata nettisivuilla tämän tiedoston (löytyy linkki myös etusivulta) kautta. Kommentit olivat tervetulleita. Maalis-huhtikuussa aineistoa koottiin kyläsuunnitelmaksi.

-    Toukokuu 2011
o    Kyläsuunnitelman julkaisu ja jakaminen: Kyläsuunnitelma julkaistiin ti 3.5.2011. Kyläsuunnitelma jaettiin kaikkiin talouksiin ma 9.5.2011. Kyläsuunnitelmia on vapaasti saatavissa Niskavuoren Portissa ja Nousulassa. 
-    Kesäkuu 2011
o    Hankkeen päättäminen: Hankkeesta jätettiin loppuraportti kesäkuussa 2011.  

Väliraportti 1.5.-31.12.2010.
Loppuraportti 1.5.2010-30.6.2011

 

JATKUVUUS

-    Hankeryhmä toimii seurantaryhmänä ja kokoontuu vuosittain seuraamaan kyläsuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista. Kyläsuunnitelmaa päivitetään tulevaisuudessa erikseen sovittavalla tavalla ja aikataulussa.
-    Kotisivuja päivitetään kyläyhdistyksen toimesta
-  Seurantaryhmän kokousmuistio 8.11.2011.
-  Seurantaryhmän kokousmuistio 12.2.2013.


 
 Keväällä  2011 valmistunut kyläsuunnitelma.
Powered by Smart Kotisivutyökalu