LÄHTEELÄ-ANTTOLAN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN VAIHEET


2012 ANTTOLANRAITTI AVATTIIN!

Avajaistilaisuus järjestettin ensimmäisenä koulupäivänä tiistaina 14.8.2012 klo 13.00 Niskavuoren Portin pihassa. Tilaisuudessa käytti puheenvuoron tiejohtaja Petri Keränen, Pohjois-Savon ELY-keskus, kunnanjohtaja Kari Rannanpiha, Kerimäen kunta, työmaapäällikkö Juhani Rissanen, Skanska Infra ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Leena Hasselqvist, Anttolan seudun kyläyhdistys. Tapahtumaan osallistuivat Anttolan koululaiset, suuri joukko kyläläisiä ja muita väylän käyttäjiä. Lämmin kiitos väylän rahoittajille, rakentajille, tapahtuman tukijoille (Skanska Infra, Savonlinnan Prisma, Kilpiykköset, Niskavuoren Portti), osallistujille, talkoolaisille -  ja tervetuloa väylälle!  Katso  kuva-galleria avajaisista.. 

HANKKEEN VAIHEITA

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012- 2015.


TIESUUNNITELMAT
Valtatien 14 välin Rajamäki - Anttola suunnitelmat ovat julkisia asiakirjoja. Päivitetty sivustolle 27.6.2011.

R3-1-1_yleiskartta_Rajamäki_Anttola
R3-1-yleiskartta_muutos
R3-2-1
R3-2-2
R3-3_suunnkartta_3250-4010_muutos
R3-3_suunnkartta_4010-4760_muutos
R3-4-suunnkartta_4760-5130

Valtatieosuuden Lähteelä-Anttola vaarallisuus on todettu monissa viranomaislausunnoissa. Kouluteiden vaarallisuutta kuvaava kartta löytyy Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijan internet-sivuilta, ja sen mukaan valtatieosuus on korkeimmassa vaarallisuusluokassa tien riskiluvun raja-arvon ollessa yli 290. Riskiluku koskee kulkemista tien suunnassa ja luku kuvaa, että tie saattaa olla vaarallinen myös 7.-9. luokan oppilaille. Asteikossa on viisi vaarallisuusluokkaa. Kunta on järjestänyt koulukuljetukset, mutta määrittelystä voi tehdä johtopäätöksen tien vaarallisuudesta myös muuna aikana ja muiden kuin koululaisten osalta.


1995 TIEHALLINNON TARVESELVITYS 
väliltä Lähteelä-Herttuala, tulos tien vaiheittainen parantaminen

1998 TIEHALLINNON YLEISSUUNNITELMA
Kiireelliset parantamistoimenpiteet (Hanke ositettu kolmeen vaiheeseen: Nojanmaa-Lähteelä (toteutunut), Lähteelä-Rajamäki, Rajamäki-Herttuala

1999 TIEHALLINNON KEHITTÄMISSELVITYS
Lähteelä-Herttuala (Visio v. 2010 asti)

2001 TIEHALLINNON TIESUUNNITELMA
esiteltiin

2005 VÄYLÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASSA
Lähteelä-Anttola –kevyenliikenteen väylä ensimmäistä kertaa Anttolaan ulottuvana tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Hankkeen arvo 1, 3 M€, sisältäen kevyenliikenteen väylän, alikulun Rajamäessä, valaistuksen ja yksityistiejärjestelyt.

2005 MIELENOSOITUSMARSSI
Kylän yhdistysten yhteistyönä järjestettiin mielenosoitusmarssi hankkeen puolesta 1.10.2005 valtatiellä 14 (Anttolan koululta Lehtoahontielle ja takaisin). Marssiin osallistui 180 kyläläistä. Tapahtumasta uutisoitiin Itä-Savossa, Puruvesi-lehdessä, Etelä-Savon radiossa ja Tiehallinnon verkkosivuilla.


2006 TIEHALLINNON LAUSUNTO
Tielaitos vähentänyt radikaalisti alueellisiin investointihankkeisiin ohjattuja määrärahoja (kaikille tiepiireille 10 M€/vuosi, josta Kaakkois-Suomen tiepiirin osuus n. 1M€). Suuntaus tulevina vuosina sama.

2007 YLEISÖTILAISUUS NOUSULASSA
Kylän yhdistysten yhteistyönä järjestettiin Nousulassa yleisötilaisuus, johon osallistui 100 kyläläistä, tiepiirin ja kunnan edustajat. Tilaisuudessa päätettiin seuraavana toimenpiteenä järjestää lähetystö kohteena tiehallinto.

2008 ALUEVARAUSSUUNNITELMA
Kaakkois-Suomen tiepiiri esitteli syksyllä 2008 Anttolan koululla aluevaraussuunnitelmaa välillä Mertala - Herttuala (Itä-Savo 2.9.2008). Tiesuunnitelmassa oli myös toinen alikulkutunneli, jonka johdosta hankkeen Lähteelä-Anttola -välin kustannusarvio nousi 2,5 M€. Suunnitelmasta jätettiin joitakin muistutuksia kyläläisten taholta.

2010 TIEHALLINNON HALLINTORAKENTEEN MUUTOS
Etelä-Savon alue siirtyi 1.1.2010 lähtien tiehallinnon hallintomuutoksen seurauksena Kaakkois-Suomen tiepiirin (hallintopaikka Kouvola) alaisuudesta Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne- ja Infrastruktuuri -vastuualueen alaisuuteen (hallintopaikka Kuopio).

2010 KYLÄYHDISTYKSEN LAUSUNTO
Anttolan seudun kyläyhdistys kiirehti hanketta antamalla lausunnon Pohjois-Savon ELY-keskukselle 17.3.2010.

2010 POHJOIS-SAVON ELYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ELY julkaisi ensmmäisen toiminta- ja taloussuunnitelman, jossa myös Etelä-Savo on mukana. Suunnitelma kattaa vuodet 2011-2014. Suunnitelmasta (ks. kohta alueelliset investoinnit) käy esille, että Lähteelä-Anttolan kevyenliikenteen väylän rakentamisen 1. vaihe (Anttola-Rajamäki) on sijoitettu vuodelle 2012. Hanke on ainoa itä-savolainen hanke rahoituskaudella alueellisten investointien listalla. 

2010 KYLÄYHDISTYKSEN KANTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN
Kyläyhdistys totesi hallituksen kokouksessaan 11.8.2010, että Pohjois-Savon ELY-keskuksen julkaiseman toiminta- ja taloussuunnitelman mukainen väylän rakentamisaikataulu on myönteinen (v. 2012), vaikkakaan hankkeen kahteen osaan jaottelu ei ollut tavoitteiden mukainen. Anttola-Rajamäki –välin ensin rakentaminen kuitenkin parantaa koululaisten liikenneturvallisuutta merkittävästi. Kyläyhdistys seuraa aktiivisesti tilannetta ja vaikuttaa jatkossakin ponnekkaasti päättäviin tahoihin. 

2010 TIEHALLINNON JOHTOHENKILÖIDEN VIERAILU KERIMÄELLÄ
Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne- ja Infrastruktuuri -vastuualueen yksiköstä mm. tiejohtaja Petri Keränen ja talouspäällikkö Mirko Juppi vierailivat Kerimäellä 9.11.2010. Tilaisuudessa sekä kuntajohto että kyläyhdistys painottivat Anttola-Rajamäki -kevytväylän asemaa kunnan ykköshankkeena. ELYn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan rakentaminen alkaa vuonna 2012. Hanke sisältää kevyenliikenteen väylän välillä Anttola-Rajamäki, Päiväsuon kevyen liikenteen alikulkutunnelin, valaistuksen ja yksityistiejärjestelyt. Tiesuunnitelmakartat löytyvät tämän sivun yläosasta. Itä-Savo ja Puruvesi uutisoivat tapaamisesta.

2011 KYLÄYHDISTYKSEN YLEISÖNOSASTOKIRJOITUS

2011 RAHOITUS VARMISTUI 05.05.2011

ELY-keskus myönti rahoituksen Anttolan kevytväylän rakentamiseen. Väylä oli alunperin hankkeistettu kahteen osaan, mutta hanke päätettiinkin tehdä kokonaan suunnitelmien mukaisessa laajuudessa koko välille Anttola-Lähteelä. Urakoitsijaksi valittiin Soraset Infra Oy. Päällystys ja vihertyöttehtiin kesällä 2012. Väylä oli kokonaisuudessaan valmis elokuussa 2012. Puruvesi-lehti ja Itä-Savo uutisoivat asiasta.

YLE ETELÄ-SAVON UUTINEN RAKENTAMISVAIHEESTA

2012 KEVYTVÄYLÄN AVAJAISTILAISUUS

Avajaistilaisuus järjestettin ensimmäisenä koulupäivänä tiistaina 14.8.2012 klo 13.00. Tilaisuudessa käytti puheenvuoron tiejohtaja Petri Keränen, Pohjois-Savon ELY-keskus, kunnanjohtaja Kari Rannanpiha, Kerimäen kunta, työmaapäällikkö Juhani Rissanen, Skanska Infra ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Leena Hasselqvist, Anttolan seudun kyläyhdistys. 

 
 
Powered by Smart Kotisivutyökalu