TEKNINEN INFRASTRUKTUURI JA ALUESUUNNITTELU

Tässä osiossa on tarkoitus tuoda esille Anttolan seudun kylien teknistä infrastruktuuria. Lähteelä-Anttolan kevytväylähanke on käsitelty omassa osiossa (ks. sivupalkki). Linkin sisältävät asiakirjat löytyvät myös Kerimäen kunnan sivuilta.

Wikipedian määrittely: Teknisen infran piiriin kuuluvat liikenneverkot, energiahuollon verkostot, jätehuolto, vesihuolto (vedenotto, -puhdistus ja -jakelu, sade- ja jätevesiviemärit sekä jäteveden puhdistus), tietoliikenneverkot sekä niin sanottu sinivihreä infrastruktuuri eli viher- ja vesialueet. Lisäksi infrastruktuuriin kuuluvat rakennukset, satamat, lentokentät sekä nykyiset sähköiset ohjelmistot ja palvelut ja näiden yhdessä muodostamat verkostot. Infrastruktuurin omistus ja ylläpito voi olla yksityistä tai julkisen vallan käsissä.


 

KAAVOITUS

 
Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen. Maakuntakaavan lähtökohtina ovat maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tavoitteet ja strategiat sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan aikatähtäin on 10-20 vuotta. Nykyinen maakuntakaava on vahvistettu 4.10.2010.
 
Kerimäen kunnan kaavoituskatsaus on päivitetty helmikuussa 2012.
VESIHUOLTO

Vesihuoltopalveluista vastaa Itä-Savon Vesi Oy.
Kerimäen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma esillä päättävissä elimissä syyskuussa 2010: Kopioita vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 28.6.2010
Etelä-Savon ympäristökeskuksen julkaisema tiedote siirtoviemärihankkeesta 30.1.2008
Puruvesi-lehti uutisoi siirtoviemäri-hankkeesta 13.9.2010JÄTEHUOLTO

Hyötyjätteen keräyspiste löytyy Anttolan päiväkodin parkkipaikan vierestä , ja sinne voi viedä paperia, kartonkia, lasia ja pienmetallia.
Yleistä tietoa jätevesiasioista.


Kiinteistökohtaista maksutonta neuvontaa

Etelä-Savossa käynnistyi vuoden 2012 alusta haja-asutusalueen vesihuoltoon (haja-asutuksen jätevedet ja talousvesi) liittyvä kaksivuotinen tiedonvälityshanke, OMAVESI –Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja valtio sekä Etelä-Savon kunnat. Hankeen toimialueena on koko Etelä-Savo ja hanketta hallinnoin Savonlinnan kaupunki. Hankkeeseen on palkattu kolme jätevesineuvojaa seutukunnittain (Savonlinna, Mikkeli ja Pieksämäki).

Hanke antaa ilmaista ja puolueetonta neuvontaa haja-asutusalueen vesihuoltoon liittyen sekä tiedottaa ajankohtaisista tai muuten tärkeistä vesihuoltoasioista maaseudun asukkaita ja yrittäjiä. Lisätiedot jätevesineuvoja Teemu Oittinen, OMAVESI – Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna p. 044 417 4688teemu.oittinen@savonlinna.fi - www.savonlinna.fi

 

 


 

 
Powered by Smart Kotisivutyökalu