ALKION JALANJÄLJILLÄ  -  KESKUSTAPUOLUEEN SILVOLAN PAIKALLISOSASTO

Anttola - Kerimäki - Simpala -kyläkirjasta (1988)  osion kirjoittanut Seija Kainulainen


Suomen Maalaisväestön Liitto valtakunnalliseksi puolueeksi

Oulussa syyskuun 18.-19. päivinä 1906 perustetussa Suomen Maalaisväestön Liitossa ei aluksi ollut muuta valtakunnallista kuin nimi.  Oulun läänin maataviljelevän väestön perustaman puolueen väliaikaisen keskushallinnon toiminta suuntautui paitsi liiton paikallisosastojen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen Oulun läänin alueella myös perustavan kokouksen edellyttämän valtakunnallisen kokouksen koolle kutsumiseen ja järjestämiseen.  Väliaikainen puoluehallinto päätti jo 20.9.  Oulussa pitämässään kokouksessa ottaa 2000 kappaleen painoksen Oulun kokouksessa hyväksytystä ohjelmasta ehdotukseksi valtakunnallista kokousta varten sekä 1000 kappaleen painoksen laadittavasta kokouskutsusta.  Sitä päätettiin lähettää kiertokirjeenä yhdessä ohjelmaehdotuksen kanssa kuntakokousten esimiehille ja maalaisseuroille muihin lääneihin paitsi Oulun lääniin.

Seinäjoen kokous 26.-27.10.1906

Suurin osa Seinäjoen kokouksen osanottajista valittiin kansalaiskokouksissa.  Eräillä paikkakunnilla kuten Kerimäellä maamiesseura valitsi edustajan.  Arvioiden mukaan osanottajia oli n. 300.  Kokouksen avasi Otto Karhi ja hän piti pääalustuksen SML:n perustamisesta.  Hän korosti,  että kyseessä oli nimenomaan maalaisväestön omalta pohjalta lähtenyt järjestäytyminen maalaisväestön oikeuksien puolustajaksi.  "Entisten puolueiden" johtajat olivat  "erityisesti kaupunkilaisia,  saha- ja tukkuliikkeiden johtajia,  virkamiehiä,  tehtailijoita  ja  kauppiaita,  joiden kanssa maalaisväestön edut olivat ristiriidassa",  Karhi huomautti.  Hän korosti,  ettei tarkoituksena ollut muodostaa "mitään taantumus- tai vihoillisten liittoa",  vaan  "laskea perustus liitolle,  jonka ohjelma on täysin edistysmielinen".

Edvard Andersson (Reijula) esitti kokoukselle Mikkelin läänistä Kerimäen Maalaisseuran terveiset ja toivomuksen,  että valtakunnallinen maalaispuolue perustettaisiin SML:n Oulun ohjelman pohjalta.

Maalaisliiton Silvolan paikallisosaston perustaminen

Hitaasti edistyi maalaisväestön järjestäytyminen tuosta Seinäjoen kokouksesta.  Tietysti ensin rakennettiin piirejä ja osastoja.  Paljon aikaa ja tupakkaa kului,  ennen kuin paikallisosastoja viimeisimmän sodan jälkeen alettiin perustaa.  Maalaisliiton aatteen peruspilarit pohjautuivat ihmiseen,   luontoon ja rauhan vaalimiseen.  Nämä ajatukset yhdistivät ensiksi Silvolan seudun naisia perustamaan Maalaisliiton Naisten Silvolan Anttolan osaston 1.9.1953.  Muutamaa vuotta myöhemmin eli 29.4.1956 pidettiin Maalaisliiton Silvolan paikallisosaston perustava kokous Kyllölänmäellä.  Mukana oli 35 henkilöä.

Seuraavassa tuon historiallisen kokouksen pöytäkirja:

1. §
Kokouksen avasi mv. Otto Mielonen,  jonka jälkeen sille valittiin puheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Pentti Partanen ja sihteeriksi Lasse Mielonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Laukkanen ja Erkki Putkonen.

2. §
Toiminnanjohtaja Pentti Partasen pidettyä selostuksen maalaisliiton puoluepolitiikasta,  sen tarkoitusperistä ja paikallisosastojen tarpeellisuudesta päätettiin lyhyen keskustelun jälkeen perustaa (nimeltään) ML:n Silvolan paikallisosasto.

3. §
Hyväksyttiin paikallisosastolle säännöt mallisääntöjen mukaisina.

4. §
Valittiin paikallisosaston johtokunta seuraavasti:  mv. Paavo Hirvonen puh.joht.,  Jaakko Liikanen,  Otto Mielonen,  Eino Laamanen,  Touko Kosonen,  Onni Kupiainen  ja  Kaarlo Silvast.

5. §
Tilien tarkastajat:  Juho Kosonen  ja   Einar Mielonen,  varalle Martti Laukkanen  ja  Iivari Kuutti.

6.§
Edustajat
Puoluekokouksiin:  Paavo Hirvonen,  varam. Eino Laamanen
Piirikokouksiin:  Onni Kupiainen,  Jaakko Liikanen,  varalle:  Eino Laamanen  ja  Erkki Putkonen
Kunnallisjärjestön:  johtokunta määrää
Alaosastoihin:  Otto Mielonen

7. §
Edustajien matkakorvaukset maksetaan ainoastaan puoluekokouksen edustajalle.

8.§
Jäsenmaksu 50 mk  ja  sen keräävät johtokunnan jäsenet.

9. §
Toimintasuunnitelmaan kuuluu edustukset kokouksiin  (ML:n 50-vuotisjuhlat Nivalassa),  tupailtatoiminta,  vaalitoiminta  (kunnallisvaalit kuluvana vuonna)  ja mahdollisimman tarkka jäsenkeräys.

Silvolassa 29.4.1956

Pentti Partanen                                                  Lasse MielonenPöytäkirja tehtyjen päätösten mukainen

Erkki Putkonen                                                 Martti LaukkanenNäin pyörähti käyntiin toiminta maatalouden kehittämisen ja ihmisyyden puolestapuhumisen parissa.  Yhteistyötä naisosaston kanssa tehtiin runsaasti:  järjestettiin erilaisia tapahtumia,  kuten vaalikahvituksia ja rantakaloja,  käytiin kunnalliskodissa tervehtimässä vanhuksia,  tehtiin retkiä lähiseudun nähtävyyksiä katsomaan.  Tupaillat olivat välillä erityisen suosittuja,  isäntätalo tarjosi kahvit ja arvanmyynnillä kerättiin osaston kanssa vähän pohjanpeittoa.  Ihmiset viihtyivät keskustellen ja kuunnellen joskus vakaviakin asioita.  Näissä tupailloissa samoin kuin kokouksissa vieraili näkyviäkin hahmoja puoluepolitiikasta,  mm. kansanedustajaehdokkaana ja sittemmin kansanedustajana Esu Niemelä,  toiminnanjohtaja Pentti Partanen,  piirinedustajana Tellervo Virtanen  ja  Esko Kinnunen  ja  kansanedustajaehdokkaana Markku Lehtosaari.  Heiltä kaikilta osaston väki on saanut "uskonvahvistusta"  asiassaan ja samalla tietysti terveisiä piiristä ja ylempääkin.

Jäsenmäärän kehitys:  Vuonna 1970 on ollut jäsenkeräyksen mukaan 80 jäsentä,  v. 1979 peräti 128  (taisi olla ennätys)  ja  v. 1985 jäsenmaksun maksaneita oli 88 henkilöä.  Maatalouden väheneminen ja ammattijakauman muuttuminen vaikuttavat melko selvästi jäsenmäärään.  Tavoitteena Keskustapuolueella on kuitenkin olla jokaisen puolue.

Seuraavassa lainaus syyskokouksesta Silvolan seurojentalolla 12.11.1964,  läsnä 20 henkilöä:  "7. §   Toimintasuunnitelma vuodelle 1965:
- yhteistyön tiivistäminen kunnallisjärjestön kanssa
- valmistautuminen eduskuntavaaleihin
- osaston jäsenmäärää pyritään lisäämään 200:aan."
Sitä jäsenmäärän tarkkailua ja lisäämispyrkimyksiä on luettavissa paikallisosaston pöytäkirjojen sivuilta kautta vuosien.

Maalaisliiton nimi haluttiin puolueen piirissä saada kattavammaksi eri ammattiryhmiä ajatellen ja se muutettiinkin Keskustapuolueeksi.  Kantaa tuohon tapahtumaan joutui ottamaan myös Silvolan paikallisosasto,  joka vuosikokouksessaan 16.3.1966 hyväksyi osaston nimeksi Keskustapuolueen Silvolan paikallisosaston.

Kun naisosasto oli joutunut osallistumaan paikallisosaston toimintaan (tietysti ihan mielellään) kehvinkeitto- y,. puuhissa,  ja koska tämä naisten keskinäinen piiri veti entistä vähemmän väkeä,  fuusoitiin Naisten Silvolan Anttolan osasto Silvolan paikallisosastoon 22.11.1973.  Näin saatiin uutta väriä paikallisosastoon,  sillä johtokuntaan ja sitä kautta kunnallishallintoon tuli naisedustus.

Osasto päätti 9.3.1975 kokouksessaan oman lipun hankkimisesta.  Paikallisosasto on aktiivisesti lähettänyt ehdokkaitaan sekä kunnallis-  että kirkollisvaaleihin.  Erilaisia evästystilaisuuksia on pidetty kansanedustajaehdokkaille ja myös oman pitäjän sisäisille ehdokkaille.  Puoluekokouksiin aina Oulua myöten on osallistujia riittänyt,  jopa vapaaehtoisesti.  Vuosikokouksen  1.4.1977  päätöksellä Silvolan paikallisosasto liittyi Alkio-opiston kannatusyhdistykseen ja Maaseudun sivistysliiton Mikkelin läänin aluejärjestöön.  Erilaisten aiheiden käsittely tupailloissa ja järjestetyissä teemailloissa on antanut lisää ajattelemisen aihetta kyläläisille.

Toimintaa paikallisosaston piirissä jatketaan kiinteästi,  tosin tupaillat ovat tällä televisioaikakaudella jääneet pois vähäisen osanottajamäärän vuoksi.  Mutta edelleen tedään työtä mahdollisimman hyvän ja laajan kannattajapiirin kokoamiseksi ja edelleen pyritään saamaan Silvolan seudusta asumisympäristönä ihmisystävällinen ja maalaismainen,  rauhallinen,  jossa voi viihtyä niin lapsiperheet kuin vanhuksetkin.

Seuraavat toimihenkilöt ovat johtaneet Silvolan paikallisosastoa vuodesta 1956 tähän päivään:

Puheenjohtajat:
Paavo Hirvonen 1956-60
Otto Mielonen 1961-63
Eero Kinnunen 1964
Onni Kupiainen 1965-68
Esko Mielonen 1969-71
Kalle Matilainen 1972-80
Raimo Nousiainen 1981-84
Heikki Hirvonen 1985-

Sihteeri-rahastonhoitajat
Onni Kupiainen          1956-64
Esko Mielonen 1965
Esko Kupiainen 1966-68
Heikki Hirvonen 1969-84
Esko Mielonen 1985
Jukka Leinonen 1986-


 
Powered by Smart Kotisivutyökalu